Stress

Alle kan få stress. Og stress skal tages seriøst! Stress kan både lede til depression og være invaliderende, hvis det ikke tages alvorligt. Men det gode er, at prognosen for at komme sig er rigtig god, hvis man sørger for at lære af sine erfaringer og få den rigtige hjælp.

Stress Coaching

Typiske stress symptomer er:
›  Indre uro.
›  Irritabilitet og ubeslutsomhed.
›  Træthed og udmattelse.
›  Søvnbesvær.
›  Tankemylder.
›  Hukommelsesproblemer
›  Koncentrationsbesvær
›  Hovedpine, hjertebanken m.fl.

Men det er meget individuelt, hvordan man oplever stress, og om man har få eller mange symptomer.

Stress findes desuden på mange niveauer; fra naturlig punktvis stress, som får os til at yde vores bedste i en spidsbelastning, til totalt udbrændthed, hvor man måske ikke engang kan komme ud af sengen. Så stress vil være meget forskellig, alt efter hvem vi er, og hvor hårdt vi er ramt.

Man kan få stress af for stort pres på arbejdet eller af dagligdagen derhjemme. Men man kan også få stress ved livskriser, og hvis man mangler mening i sit liv. Det ser man f.eks. ofte ved ledighed.
Hvis vi er i ubalance i ét område af vores liv, vil det påvirke resten af områderne i vores liv, som med tiden også bliver "slidte". Så selvom stressen oprindeligt startede på arbejdet, vil det ofte brede sig til privatlivet, så man bliver "ramt" på flere fronter på en gang.

Generelt opstår stress, når mængden af byrder og krav overstiger de ressourcer / evner, man har til rådighed. Hvis man har mange byrder i sit liv, og man glemmer at få ladet op, vil man have stor risiko for at få stress.

Stress i tal
Stress er meget udbredt, så hvis du føler dig stresset, er du ikke alene.
Ifølge Stressforeningen har 10-12% af alle erhvervsaktive danskere symptomer på alvorlig stress stort set hver dag, og cirka 35.000 danskere er sygemeldt hver dag pga. stress.

STRESS BEHANDLING.
Hvordan og hvor hårdt ramt af stress vi er, er individuelt, og derfor vil stress behandlingen også være individuel. Nogle forløb er korte, mens andre er mere længerevarende.
Som udgangspunkt skal du dog regne med et forløb på 5-10 gange over et par måneder. Undervejs bliver du gradvis afstresset, kommer i bedre balance, og får viden og redskaber til at forebygge og tackle stress fremover. Målet er at du genfinder din indre balance, glæde og trivsel.

Det første skridt i stress behandlingen er du allerede igang med, hvis du læser her, nemlig at erkende, at du er stresset, eller er i farezonen for at blive det. Det lyder ligetil, men den erkendelse kan være meget svær, da stressen ofte kommer "snigende", og da vi næsten alle tror, at stress er noget, der rammer "de andre".

I stress behandlingen i NewPerspective arbejder vi målrettet mod at afstresse dig. Med at få stressen ud af kroppen, og med at få oparbejdet flere ressourcer og større robusthed. Samtidig fokuseres der på at forebygge fremtidig stress. Du lærer at opdage og håndtere stressen, så du kan få stoppet op i tide i fremover.
Vi arbejder henimod en dybere selvindsigt, hvor du bliver mere bevidst om dine vigtigste værdier og holdninger, og hvad de betyder for dit liv. Når du er bevidst om dine værdier, kan du skabe dig en bedre balance mellem de forskellige områder af dit liv, og det bliver nemmere at prioritere og finde en meningsfuld vej. - En vej med større overskud, glæde og trivsel.